ثبت نام در کنفرانس برای کسانی که مقاله دارند:


هزینه ثبت نام در کنفرانس همراه با ارائه مقاله: 150 هزار تومان

برای اعضای IEEE تخفیف 20% اعمال می‌شود: 120 هزار تومان

برای اعضای فعلی انجمن میکروالکترونیک ایران تخفیف 20% اعمال می‌شود: 120 هزار تومان

برای ثبت نام مقاله دوم به بعد، تخفیف 40% اعمال می‌شود (و تخفیف‌های 20% فوق اعمال نخواهد شد): 90 هزار تومان

هزینه همزمان ثبت نام در کنفرانس و عضویت دانشجویی یکساله در انجمن میکروالکترونیک ایران: 140 هزار تومان

انجام ثبت نام:


ثبت نام کنفرانس از هم اکنون قابل انجام است. فعلا ثبت نام برای کسانی امکان پذیر است که مقاله پذیرفته شده دارند.

1. برای ثبت نام می بایست اطلاعات شخص ارائه دهنده مقاله در وبسایت کامل و صحیح باشد، شامل نام، ایمیل، تلفن، سازمان (دانشگاه)، و ... . لطفا مشخصات خود را بررسی کنید که درست باشد. همچنین یک عکس پرسنلی نیز از خود در وبسایت آپلود کنید.

2. مبلغ مورد نظر را بر اساس مبالغ ذکر شده در بالا به حساب زیر واریز کنید (دقت کنید که این مبلغ برای اکثر متقاضیان دانشجو، 140 هزار تومان خواهد بود):

شماره شبا IR 2901 8000 0000 0003 0455 8326
شماره حساب 304558326 بانک تجارت شعبه دانشگاه تهران باجه دانشگاه صنعتی شریف به نام انجمن میکروالکترونیک ایران
شماره کارت مجازی 5859837000162012


عکس فیش واریزی خود را از طریق فرم گوگل که آدرس آن در این لینک آمده ارسال کنید. ارسال عکس فیش ضروری است، چون بدون آن، تایید واریز شما امکان پذیر نخواهد بود. 


کسانی که مقاله شان بصورت مشروط و نیازمند داوری مجدد پذیرفته شده، می توانند مبلغ را واریز نمایند. در صورتیکه مقاله ایشان پذیرفته نشد، مبلغ مورد نظر به ایشان مسترد خواهد شد.

 


نحوه ثبت نام برای کسانی که مقاله ندارند:

به زودی اعلام می شود. 

 

نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.