الزامات اخلاقی نگارش مقاله  در کنفرانس میکروالکترونیک  ایران

 

نویسنده ارسال کننده مقاله باید متعهد شود که :
 
۱- مقاله ارسالی حاصل کار پژوهشی ایشان (و همکاران) بوده و در مواردی که از دستاوردهای تحقیقاتی دیگران استفاده شده مطابق ضوابط و رویه معمول، مشخصات منابع مورد استفاده درج شده است.

۲-  مقاله ارسالی (و یا ترجمه آن) و یا مقاله‌ای با همپوشانی قابل توجه با این مقاله قبلاً در هیچ مجله و یا کنفرانسی ارائه نشده و به طور همزمان نیز در حال ارزیابی برای مجله یا کنفرانس دیگری نیست.

۳- همه نویسندگان مقاله از کلیه محتویات علمی و نیز ترتیب قرارگیری نام و مشخصات و وابستگی شغلی خود در مقاله آگاهی و رضایت کامل دارند.


چنانچه در هر زمان خلاف موارد فوق و یا بروز هرگونه تقلب یا تخلف پژوهشی در رابطه با این مقاله اثبات شود، عواقب ناشی از آن متوجه ایشان است و دبیرخانه کنفرانس مجاز است با ایشان (و همکاران) مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و در این صورت هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.
 


مضامین تخلف از منشور آکادمیک را می‎توانید با جزئیات بیشتر  در وبسایت IEEE و لینک های زیر بیابید:
 

 لینک اصول اخلاق در پژوهش IEEE

و
اصول اخلاقی IEEE  برای مهندسین
 

 


 


نکات مهم در ارسال مقالات برای کنفرانس میکروالکترونیک ایران:


1. مقالات باید در برگیرنده یافته‌های نوین پیرامون زمینه های موضوعی کنفرانس بوده و قبلاً منتشر نشده باشند.

2. مقالات باید مطابق دستورالعمل‌های موجود در وبسایت کنفرانس تهیه و تنظیم شوند. مقالاتی که الگوهای مذکور را رعایت نکرده باشند، برای داوری ارسال نخواهند شد.

3. مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی دریافت می‌شوند.

4. ارائه مقالات پذیرفته شده در نشست‌های کنفرانس الزامی است. مقالات پذیرفته‌شده‌ای که در کنفرانس ارائه نگردد، از مجموعه مقالات کنفرانس حذف می‌شود.

5. چنانچه در هر مرحله‌ای، رخداد تقلب یا تخلف پژوهشی در رابطه با مقاله‌ای اثبات شود، مقاله مزبور از برنامه و مجموعه مقالات کنفرانس حذف شده، عواقب این موضوع متوجه نویسندگان مقاله می‌باشد.

6. مقالات فارسی باید حداکثر در شش صفحه و مقالات انگلیسی حداکثر در پنج صفحه ارائه شوند.

7. صفحات اضافی حداکثر تا دو صفحه برای مقالات فارسی و انگلیسی قابل قبول است و مشمول هزینه‌های اضافی خواهد شد.

 

 

الگوی مقالات:


فایل الگوی مقالات را از اینجا دانلود کنید. 

الگوی مقالات فارسی (فایل Word(فایل PDF)

الگوی مقالات انگلیسی (فایل Word(فایل PDF)


توجه داشته باشید که الگوی مقالات انگلیسی، همان الگوی استاندارد کنفرانس‌های IEEE است. لذا اگر قبلاً با این الگو مقالات خود را تهیه کرده‌اید تنها کافی است مطابق فایل الگوی بالا، سربرگ کنفرانس را به صفحات اضافه نمایید.