کمیته برگزاری

دکتر مجید نیلی احمدآبادی

دکتر مجید نیلی احمدآبادی

رئیس دومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران
mniliut.ac.ir
021-82084221
استاد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
دکتر امید شعاعی

دکتر امید شعاعی

دبیر دومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران
oshoaeiut.ac.ir
021-82089762
دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
دکتر صمد شیخایی

دکتر صمد شیخایی

دبیر علمی دومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران
sheikhaeiut.ac.ir
021-82084963
دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
دکتر محمدرضا کلاهدوز اصفهانی

دکتر محمدرضا کلاهدوز اصفهانی

دبیر اجرایی دومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران
kolahdouzut.ac.ir
021-82089749
دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

کمیته علمی

دکتر مجید محسنی ارمکی

دکتر مجید محسنی ارمکی

عضو کمیته علمی
m-mohsenisbu.ac.ir
دانشیار، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسین آقابابا

دکتر حسین آقابابا

عضو کمیته علمی
aghababaut.ac.ir
استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه تهران
دکتر رضا سروری

دکتر رضا سروری

عضو کمیته علمی
sarvarisharif.edu
دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مصطفی ارسالی صالحی نسب

دکتر مصطفی ارسالی صالحی نسب

عضو کمیته علمی
mersaliut.ac.ir
استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
دکتر حسین شمسی

دکتر حسین شمسی

عضو کمیته علمی
shamsieetd.kntu.ac.ir
دانشیار، دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر سعید سعیدی

دکتر سعید سعیدی

عضو کمیته علمی
saeed.saeedimodares.ac.ir
استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امیررضا علیزاده

دکتر امیررضا علیزاده

عضو کمیته علمی
alizasu.edu
استادیار، دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر و انرژی، دانشگاه ایالتی آریزونا، آمریکا
دکتر شهریار میرعباسی

دکتر شهریار میرعباسی

عضو کمیته علمی
shahriarece.ubc.ca
استاد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور، کانادا
دکتر رضا مولوی

دکتر رضا مولوی

عضو کمیته علمی
rezaece.ubc.ca
هیات علمی وابسته، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا
دکتر امید فیضی

دکتر امید فیضی

عضو کمیته علمی
faizyxlim.fr
محقق موسسه تحقیقاتی لیموژ فرانسه
دکتر کامبیز معز

دکتر کامبیز معز

عضو کمیته علمی
kambizualberta.ca
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آلبرتا کانادا

کمیته اجرایی

دکتر مریم قرایی جمعه‌ای

دکتر مریم قرایی جمعه‌ای

عضو کمیته اجرایی
m.gharaieut.ac.ir
مدرس، دانشگاه فردوسی مشهد
مهندس بنیامین زندی کریمی

مهندس بنیامین زندی کریمی

همکار اجرایی
benyamin.zandiut.ac.ir
دانشجوی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
مهندس حسین محسنی، مهندس حمید جعفری، مهندس محمد بابایی، مهندس کاوه رمضانی

مهندس حسین محسنی، مهندس حمید جعفری، مهندس محمد بابایی، مهندس کاوه رمضانی

همکاران اجرایی
{homoseni, jafarihamid, babaei.mohammad, kaveh.ramezani}ut.ac.ir
دانشجویان ارشد و دکترا، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
سمیه کوثری

سمیه کوثری

دبیرخانه کنفرانس
kowsariut.ac.ir
کارشناس تحصیلات تکمیلی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران