بازه رسمی ارسال مقالات به پایان رسیده و به همین دلیل، این لینک غیرفعال شده است. اما امکان ارسال دیرهنگام مقاله تحت شرایطی و برای بازه زمانی کوتاهی وجود دارد. جهت اطلاعات بیشتر، منوی ارسال مقاله را مشاهده فرمایید.

برای داوری مقالات، یک بازه حدوداً 10 تا 15 روزه در نظر گرفته شده است. نتیجه نهایی بین 20 تا 25 آذرماه اعلام خواهد شد. پس از آن یک بازه کوتاه سه تا پنج روزه برای اصلاح مقاله و ارسال نهایی و ثبت نام در وبسایت وجود دارد. 

خیر، لزوماً نتیجه قبولی همه مقالات با هم اعلام نمی شود. تعدادی از مقالات که نتیجه ارزیابی داوران آنها دیر به دست کمیته علمی کنفرانس برسد، قاعدتا دیرتر تعیین وضعیت خواهند شد.