چاپ مقالات منتخب کنفرانس در مجله مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1399-09-08

به اطلاع می رساند مجله مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تمایل خود را به چاپ مقالات برگزیده دومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران اعلام کرده است. این مجله به زبان انگلیسی چاپ می‌شود و مقالات عادی نیاز به حداقل دو داوری برای پذیرش و انتشار دارند. اما مقالات برگزیده کنفرانس که نسخه ارتقا یافته آنها توسط نویسندگان به این مجله ارسال می‌شود با یک داوری، اجازه پذیرش پیدا می‌کنند که باعث تسریع فرآیند انتشار مقاله می‌شود.